Spitalul Municipal Vulcan - Forum

General => De interes general => Subiect creat de: admin din Ianuarie 11, 2012, 06:02:05Titlul: Norme Contract Cadru 2012
Scris de: admin din Ianuarie 11, 2012, 06:02:05
Ordinul Ministerului Sanatatii si al Presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1723/950/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2012 a Contracului cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2011-2012.
Download: http://spitalvulcan.ro/legislatie/norme_2012.pdf (http://spitalvulcan.ro/legislatie/norme_2012.pdf)