• Manager - Jr. BALTATU George
  • Director medical - Dr. COSMA Alina-Nadia
  • Director fin-cont - Ec. ing. BANCILA Dorina
  • Medic sef C.P.U. - Dr. Harsan Remus-Cristian
  • Medic sef sectie Boli Infectioase - Dr. Jadan Adel
  • Medic sef comp. Medicina Interna - Dr. Diaconu Liliana
  • Medic sef Comp. OG - Dr. Chis Sofia
  • Medic sef comp. RMFB - Dr. Minulescu Tiberius
  • Medic sef comp. Ingrijiri paliative - Dr. Valas Claudiu
  • Medic sef Lab. Radiologie - Dr. Todorescu Ioan Dorin
Luni,  27 Septembrie 2021IP tau: 35.172.203.87

Info comunicare electronica

In conformitate cu OUG 38 din 30 martie 2020, modalitatea de primire a documentelor electronice la Spitalul Municipal Vulcan este posta electronica.

Adresa de email este: secretariat@spitalvulcan.ro

Sondaj

Home > Organizatorice > Comisii de specialitate > Consiliul Etic

Consiliul Etic

Maxima zilei

Sanatatea este o comoara pe care putini stiu sa o pretuiasca, desi aproape toti se nasc cu ea. (Hippocrate)


Infiintat prin Decizia managerului Spitalului Municipal Vulcan 44 din 2021

Componenta:

Presedinte: Dr. Valas Claudiu
Secretar: ec. Peter Aurora
Membrii:
dr. Buliga Cristian Mihai
dr. Diaconu Liliana
dr. Harsan Remus Cristian
as. Bechia Anisoara
as. Galatan Dana

Atributii

Conform ORDIN nr. 1502 din 19 decembrie 2016 pentru aprobarea componentei si a atributiilor Consiliului etic care functioneaza in cadrul spitalelor publice:

Art. 3: Constituirea Consiliului etic in cadrul unitatilor sanitare publice, altele decat cele cu statut de spital clinic, universitar si institut
(1)in cadrul unitatilor sanitare publice, altele decat cele cu statut de spital clinic, universitar si institut, Consiliul etic este alcatuit din 7 membri, cu urmatoarea reprezentare: a)4 reprezentanti alesi ai corpului medical al spitalului;
b)2 reprezentanti alesi ai asistentilor medicali din spital;
c)un reprezentant ales al asociatiilor de pacienti.
(2)Consilierul juridic va asigura suportul legislativ pentru activitatea Consiliului etic al spitalului.
(3)Secretarul Consiliului etic este un angajat cu studii superioare, desemnat prin decizia managerului sa sprijine activitatea Consiliului etic. Secretarul si consilierul juridic au obligatia participarii la toate sedintele Consiliului etic, fara a avea drept de vot.
...
Art. 8: Atributiile Consiliului etic
(1)Consiliul etic are urmatoarele atributii:
a)promoveaza valorile etice medicale si organizationale in randul personalului medico-sanitar, auxiliar si administrativ al spitalului;
b)identifica si analizeaza vulnerabilitatile etice si propune managerului adoptarea si implementarea masurilor de preventie a acestora la nivelul spitalului;
c)primeste din partea managerului spitalului sesizarile adresate direct Consiliului etic si alte sesizari transmise spitalului care contin spete ce cad in atributiile Consiliului;
d)analizeaza, cu scopul de a determina existenta unui incident de etica sau a unei vulnerabilitati etice, spetele ce privesc:
1.(i) cazurile de incalcare a principiilor morale sau deontologice in relatia pacient - cadru medico-sanitar si auxiliar din cadrul spitalului, prevazute in legislatia specifica;
2.(ii) incalcarea drepturilor pacientilor de catre personalul medico-sanitar si auxiliar, prevazute in legislatia specifica;
3.(iii) abuzuri savarsite de catre pacienti sau personalul medical asupra personalului medico-sanitar si auxiliar, prevazute in legislatia specifica;
4.(iv) nerespectarea demnitatii umane;
e)emite avize etice, ca urmare a analizei situatiilor definite de lit. d);
f)sesizeaza organele abilitate ale statului ori de cate ori considera ca aspectele unei spete pot face obiectul unei infractiuni, daca acestea nu au fost sesizate de reprezentantii spitalului sau de catre petent;
g)sesizeaza Colegiul Medicilor ori de cate ori considera ca aspectele unei spete pot face obiectul unei situatii de malpraxis;
h)asigura informarea managerului si a Compartimentului de integritate din cadrul Ministerului Sanatatii privind continutul avizului etic. Managerul poarta raspunderea punerii in aplicare a solutiilor stabilite de avizul etic;
i)intocmeste continutul comunicarilor adresate petentilor, ca raspuns la sesizarile acestora;
j)emite hotarari cu caracter general ce vizeaza spitalul;
k)aproba continutul rapoartelor intocmite semestrial si anual de secretarul Consiliului etic;
l)analizeaza rezultatele implementarii mecanismului de feedbackal pacientului;
m)analizeaza si avizeaza regulamentul de ordine interioara al spitalului si face propuneri pentru imbunatatirea acestuia;
n)analizeaza din punctul de vedere al vulnerabilitatilor etice si de integritate si al respectarii drepturilor pacientilor si ofera un aviz consultativ comisiei de etica din cadrul spitalului, pentru fiecare studiu clinic desfasurat in cadrul spitalului;
o)ofera, la cerere, consiliere de etica pacientilor, apartinatorilor, personalului medico-sanitar si auxiliar.
(2)Consiliul etic poate solicita documente si informatii in legatura cu cauza supusa analizei si poate invita la sedintele sale persoane care pot sa contribuie la solutionarea spetei prezentate.


Activitate Consiliu Etic

Adresa desemnare membri Asociatia Nationala pentru Protectia Pacientilor

Decizia managerului privind numirea consilierului de etica

Decizia managerului privind numirea consilierului de etica

Decizia managerului privind numirea secretarului Consiliului de etica

Decizia managerului privind componenta Consiliului de etica

Proces verbal

Proces verbal

Ordinea de zi

Feedback pacient

Pagina salariatului SMV

Pagina salariatului SMV

Accesibilitate

AccesibilitateAccesibilitate
ContrastContrast
Font MaritFont marit
Font MicsoratFont micsorat
AutentificareAniversare
Colectivul Spitalului Municipal Vulcan ureaza un calduros LA MULTI ANI!
d-nei Szucs Irina
d-nei Popoviciu Elena Diana
cu ocazia zilei de nastere.
Medici de Garda azi
Medicale: dr. Minulescu Tiberius
Pediatrie: dr. Marina Corina
Chirurgicale: dr. Chis Sofia
Urgente: dr. Dumitru Nicoleta Liliana

Flux Stiri Presedintele Romaniei

Flux Stiri Guvernul Romaniei

Flux Stiri CNAS

Flux Stiri CJAS HD