• Manager - Jr. BALTATU George
  • Director medical - Dr. Minulescu Tiberius
  • Medic sef sectie Boli Infectioase - Dr. Jadan Adel
  • Medic sef sectie Pediatrie - Dr. Petre Valeria
  • Medic sef comp. ATI - Dr. Barna Constantin-Adrian
  • Medic sef comp. Cardiologie - Dr. Trofenciuc Nelu-Mihai
  • Medic sef Comp. OG - Dr. Chis Sofia
  • Medic sef comp. Ingrijiri paliative - Dr. Valas Claudiu
  • Medic sef Lab. Radiologie - Dr. Todorescu Ioan Dorin
Joi,  1 Decembrie 2022IP tau: 34.231.21.105

Info comunicare electronica

In conformitate cu OUG 38 din 30 martie 2020, modalitatea de primire a documentelor electronice la Spitalul Municipal Vulcan este posta electronica.

Adresa de email este: secretariat@spitalvulcan.ro

Sondaj

Home > Organizatorice > Comisii de specialitate > Comisia de monitorizare,...

Comisia de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a implementarii si dezvoltarii sistemului de control intern managerial

Maxima zilei

Mens sana in corpore sano este o maxima prosteasca. Corpul sanatos este produsul unei minti sanatoase (George Bernard Shaw)


Infiintat prin Decizia managerului Spitalului Municipal Vulcan --

Componenta:

Presedinte: Director medical
Vicepresedinte: Director financiar contabil
Secretar: economist Biroul managementul calitatii serviciilor medicale
Membrii:
Sef Serviciul Resurse Umane, Evaluare Statistica si Secretariat
Sef Serviciul Aministrativ
Sef Serviciul Tehnic
Responsabil PSI si SSM
Sef Serviciul Achizitii, Contractare, Aprovizionare, Transport
Comp. Juridic
Medic sef SPLIAAM

Atributii

Atributiile Comisiei de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a implementarii si dezvoltarii sistemului de control intern managerial sunt cele stabilite prin Ordinul nr. 600 / 2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice si Regulamentul de Organizare si Functionare al Spitalului Municipal Vulcan

Feedback pacient

Pagina salariatului SMV

Pagina salariatului SMV

Accesibilitate

AccesibilitateAccesibilitate
ContrastContrast
Font MaritFont marit
Font MicsoratFont micsorat
AutentificareFlux Stiri Presedintele Romaniei

Flux Stiri Guvernul Romaniei

Flux Stiri CNAS

Flux Stiri CJAS HD