• Manager - Jr. BALTATU George
 • Director medical - Dr. COSMA Alina-Nadia
 • Director fin-cont - Ec. ing. BANCILA Dorina
 • Medic sef C.P.U. - Dr. Harsan Remus-Cristian
 • Medic sef sectie Boli Infectioase - Dr. Jadan Adel
 • Medic sef comp. Medicina Interna - Dr. Diaconu Liliana
 • Medic sef Comp. OG - Dr. Chis Sofia
 • Medic sef comp. RMFB - Dr. Minulescu Tiberius
 • Medic sef comp. Ingrijiri paliative - Dr. Valas Claudiu
 • Medic sef Lab. Radiologie - Dr. Todorescu Ioan Dorin
Joi,  28 Ianuarie 2021IP tau: 18.204.42.98

Info comunicare electronica

In conformitate cu OUG 38 din 30 martie 2020, modalitatea de primire a documentelor electronice la Spitalul Municipal Vulcan este posta electronica.

Adresa de email este: secretariat@spitalvulcan.ro

Sondaj

Home > Stire > Precizari referitoare la...

Precizari referitoare la aplicarea unitara a prevederilor Contractului cadru 2010

Maxima zilei

Traieste-ti viata ca si cum fiecare fapta a ta ar deveni lege universala. (Immanuel Kant)


Acest articol a fost citit de 1828 vizitatori unici

Publicat in data: Fri, 25 Jun 2010 09:30:35

Precizari referitor: aplicarea unitara a prevederilor Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicate in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2010, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 262/2010 si ale Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 265/408/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2010

Potrivit dispozitiilor art. 34 din Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2010, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 262/2010 'Modalitatile de plata a furnizorilor de servicii medicale in asistenta medicala primara sunt:
a) tarif pe persoana asigurata - per capita;
b) tarif pe serviciu medical-consultatie.'

Conform prevederilor art. 35, alin. (1), litera a) din actul normativ invocat anterior, numarul de puncte acordat per capita pe durata unui an pentru fiecare persoana corespunde 'asigurarii de catre furnizorul de servicii medicale a unor servicii medicale profilactice, curative, de urgenta si a unor activitati de suport. Serviciile medicale care se asigura prin plata per capita si conditiile in care acestea se acorda se stabilesc prin norme.'

In conformitate cu prevederile Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sSnatate pentru anul 2010 aprobate prin Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 265/408/2010, serviciile incluse in plata 'per capita' sunt urmatoarele:

A. Pachetul minimal de servicii medicale

1. Servicii medicale pentru situatiile de urgenta medico-chirurgicala: asistenta medicala de urgenta care este asigurata de medicul de familie consta in:
- anamneza, examen clinic si tratament, in limita competentelor si a dotarii tehnice a cabinetului medical in cadrul caruia isi desfasoara activitatea medicul de familie;
- in situatia in care cazurile care nu pot fi rezolvate la nivelul cabinetului sau depasesc competenta medicului de familie, acesta asigura trimiterea pacientului catre structurile de urgenta specializate;
- medicatia pentru cazurile de urgenta se asigura din trusa medicala de urgenta, organizata conform legii;
- serviciile medicale pentru situatiile de urgenta medico-chirurgicala se acorda in cabinetul medicului de familie, in cadrul programului de lucru. - cazurile de urgenta medico-chirurgicala care se trimit catre structurile de urgenta specializate, inclusiv cele pentru care se solicita serviciile de ambulanta, sunt consemnate distinct de catre medicul de familie in documentele de evidenta primara de la nivelul cabinetului, inclusiv medicatia si procedurile medicale administrate la nivelul cabinetului, dupa caz.

2. Supraveghere (evaluarea factorilor ambientali, consiliere privind igiena alimentatiei, consiliere privind igiena personala) si depistare de boli cu potential endemo-epidemic (examen clinic, diagnostic prezumtiv. trimitere catre structurile de specialitate pentru investigatii, confirmare, tratament adecvat si masuri igienico-sanitare specifice, dupa caz).
- se raporteaza o singura consultatie per persoana pentru fiecare situatie de urgenta constatata si pentru fiecare boala cu potential endemo-epidemic suspicionata si confirmata insa acestea nu se includ in numarul serviciilor raportate si decontate prin 'tarif pe serviciu medical-consultatie.'
3. Monitorizarea evolutiei sarcinii si lauziei
- conform prevederilor legale in vigoare, consta in :
a) luarea in evidenta in primul trimestru;
b) supravegherea, lunar, din luna a 3-a pana in luna a 7-a.
c) In situatia in care luarea in evidenta gravidei are loc in luna a 3-a, pentru aceasta luna se va raporta casei de asigurari de sanatate numai luarea in evidenta gravidei, nu si supravegherea;
d) supravegherea, de doua ori pe luna, din luna a 7-a pana in luna a 9-a inclusiv;
e) urmarirea lehuzei la externarea din maternitate - la domiciliu;
f) urmarirea lehuzei la 4 saptamani de la nastere;
g) consiliere pre si post testare pentru HIV si lues a femeii gravide.
- in conformitate cu programul de monitorizare, investigatiile paraclinice si tratamentele specifice sarcinii pot fi recomandate de catre medicul de familie, numai pentru intervalul de timp de la momentul in care gravida este luata in evidenfa de catre acesta si pina la nastere.
- in cadrul supravegherii gravidei se face si promovarea alimentatiei exclusive la san a copilului pana la varsta de 6 luni si continuarea acesteia pana la minim 12 luni.
4. Imunizari: conform programului national de imunizari se efectueaza urmatoarele vaccinari:
a) antituberculoasa - vaccin BCG;
b) revaccinare BCG, dupa caz, dupa verificarea cicatricei post primo vaccinare;
c) testarea PPD;
d) antihepatita B;
e) antipoliomielitica VPO si VPI;
f) impotriva difteriei, tetanosului si tusei convulsive - DTP (sau DT la cazurile la care vaccinarea DTP este contraindicata);
g) antirujeolica si antirujeolica-antirubeolica-antiurliana;
h) impotriva difteriei si tetanosului - DT (revaccinare);
i) impotriva difteriei si tetanosului la adulti - dT (revaccinare);
j) impotriva tetanosului - dT sau VTA;
k) antirubeolica.
- antitetanos la gravide, pentru profilaxia tetanosului la nou-nascut.
5. Activitati de suport, care constau in eliberarea de acte medicale:
- certificat de concediu medical;
- certificat de deces, cu exceptia situatiilor de suspiciune care necesita expertize medico-legala, conform prevederilor legale;
- scutiri medicale pentru copii in caz de imbolnaviri.
6. Servicii de planificare familiala: a) consilierea femeii privind planificarea familiala;
b) indicarea unei metode contraceptive la persoanele fara risc.
B. Pachetul de servicii medicale pentru persoanele care se asigura facultativ - sunt serviciile cuprinse in cadrul Pachetului minimal de servicii medicale.
C. Pachetul de servicii medicale de baza cuprinde: 1. Servicii medicale profilactice, respectiv urmarirea dezvoltarii fizice si psihomotorii a copilului prin examene de bilant:
a) la externarea din maternitate - la domiciliul copilului;
b) la 1 luna - la domiciliul copilului;
c) la 2 luni;
d) la 4 luni;
e) la 6 luni;
f) la 9 luni;
g) la 12 luni;
h) la 15 luni;
i) la 18 luni.
2. Imunizari, respectiv vaccinarile in caz de necesitate, stabilite prin ordin al ministrului sanatatii, inclusiv cele prevazute in cadrul programelor nationale de sanatate, altele decat cele mentionate anterior la punctul 4 din prezenta.
3. Servicii de promovare a sanatatii cuprind:
- educatie medico-sanitara si consiliere pentru prevenirea si combaterea factorilor de risc;
- precum si consilierea antidrog.
4. Servicii medicale de preventie
a) examen anual de bilant al copiilor cu varsta cuprinsa intre 2 si 18 ani;
b) control medical periodic al asiguratilor in varsta de peste 18 ani pentru prevenirea bolilor cu consecinte majore in morbiditate si mortalitate;
c) control/evaluare periodica - epicriza de etapa pentru afect, lunile cronice care necesita dispensarizare, in limita competentelor si la termenele stabilite de prevederile legale in vigoare;
d) control/evaluare periodica - epicriza de etapa pentru afectiunile cronice care necesita dispensarizare in limita competentelor si la termenele stabilite de prevederile legale in vigoare, pentru care medicul de familie organizeaza evidenta si raportarea distincta catre casa de asigurari de sanatate, altele decat cele de la lit. c).

Mentionam ca toate serviciile medicale enumerate anterior sunt decontate medicului de familie de catre casa de asigurari de sanatate in cadrul tarifului pe persoana asigurata - per capita, motiv pentru care solicitarea platii acestora de catre persoanele inscrise pe lista medicilor de familie este nelegala.
Totodata precizam ca aceste servicii care sunt incluse in Plata 'per capita' nu se iau in calcul la stabilirea numarului de consultatii pentru care casa de asigurari de sanatate deconteaza medicului de familie contravaloarea acestora, prin tarif pe serviciu medical-consultatie, in conformitate cu dispozitiile legale mentionate in prezenta.

Referitor la serviciile medicale acordate si decontate medicilor de familie prin 'tarif pe serviciu medical-consultatie' precizam ca acestea sunt altele decat cele care sunt incluse in plata 'per capita', in conformitate cu dispozitiile legale mentionate.

Prin urmare, acordarea serviciilor medicale - consultatie (altele decat cele prevazute a se acorda in cadrul tarifului 'per capita') se realizeaza, potrivit dispozitiilor legale in vigoare, astfel:
1. Pentru un numar de 2.200 de persoane inscrise pe lista medicului de familie, programul saptamanal de activitate al cabinetului medical individual, precum si al fiecarui medic de familie cu lista proprie care se contracteaza cu casa de asigurari de sanatate, in vederea acordarii serviciilor medicale in asistenta medicala primara este de 35 de ore pe saptamana.
In situatia in care numarul necesar al serviciilor de care beneficiaza persoanele beneficiare ale pachetelor de servicii inscrise pe lista proprie a medicului de familie creste, programul de 35 de ore pe saptamana se poate prelungi corespunzator.
2. Timpul mediu/consultatie este de 15 minute.
De asemenea, va informam ca, potrivit dispozitiilor art. 32, litera h) din Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicala in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2010, in relatiile contractuale cu casele de asigurari de sanatate, pe langa obligatiile generate prevazute la art. 14, furnizorii de servicii medicale in asistenta medicala primara au urmatoarele obligatii 'sa prescrie medicamente cu sau fara contributie personala si, dupa caz, unele materiate sanitare, precum si investigatii paraclinice numai ca o consecinta a actului medical propriu.
Exceptie fac situatiile in care pacientul urmeaza o schema de tratament stabilita pentru o perioada mai mare de 30 de zile calendaristice, initiata de catre medicul da specialitate aflat in relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate, prin prescrierea primei retete pentru medicamente cu sau fara contributie personala si, dupa caz, pentru unele materiale sanitare, precum si situatiile in care medicul de familie prescrie medicamente la recomandarea medicului de medicina a muncii.

Pentru aceste cazuri, medicul de specialitate din ambulatoriu sau la externarea din spital, precum si medicul de medicina a muncii sunt obligati sa comunice recomandarile formulate, folosind exclusiv formularul tipizat de scrisoare medicala, al carui model este stabilit prin norme Pentru persoanele care se incadreaza in Programul pentru compensarea in procent de 90% a pretului de referinta al medicamentelor acordate pensionarilor cu venituri realizate numai din pensii de pina la 700 lei/luna, medicul de familie prescrie medicamentele recomandate de catre alti medici aflati in relatie contractuala cu casele de asiguran de sanatate, numai daca acestea au fost comunicate pe baza scrisorii medicale; in situatia in care medicul de familie prescrie medicamente cu si fara contributie personala la recomandarea altor medici, conform celor de mai sus, responsabilitatea prescrierii revine exclusiv medicului/medicilor care a/au indicat tratamentul;'

Prin urmare, avand in vedere dispozitiile legale invocate anterior, pentru situatiile de exceptie sus-mentionate, medicii de familie sunt obligati sa prescrie medicamente cu sau fara contributie personala si, dupa caz, unele materiale sanitare, precum si investigatii paraclinice la recomandarea altor medici. Intrucat aceste activitati, precum si documentele medicale emise in aceste conditii (respectiv prescriptii medicale si bilete de trimitere pentru investigate paraclinice) nu sunt o consecinta a actului medical propriu, acestea nu sunt incluse in numarul maxim de servicii medicale curative acordate, prevazute la litera F, din Capitolul III al Anexei nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2010.

Serviciile medicale curative acordate de medicul de familie pentru care se iau in considerare timpul mediu/consultatJe de 15 minute si un program de lucru in medie de 5 ore/zi pentru consultatii la cabinet, sunt numai consultatiile (ca act medical propriu al medicului de familie) acordate in caz de boala pentru afectiuni acute, intercurente sau cronice programabile.

In conformitate cu prevederile legale mentionate, consultatiile (ca act medical propriu al medicului de familie) acordate in caz de boala pentru afectiuni acute, intercurente sau cronice programabile cuprind:
- anamneza, examenul clinic general;
- unele manevre specifice pe care medicul le considera necesare;
- recomandare pentru investigatii paraclinice in vederea stabilirii diagnosticului si pentru monitorizare;
- manevre de mica chirurgie, dupa caz;
- stabilirea conduitei terapeutice si/sau prescrierea tratamentului medical si igieno-dietetic, precum si instruirea in legatura cu masurile terapeutice si profilactice;
- recomandare pentru consultatie la medicul de specialitate din ambulatoriu sau pentru internare pentru cazurile care necesita aceasta sau care depasesc competenta medicului de familie;
- recomandare pentru tratament de recuperare-reabilitare, dupa caz;
- recomandare pentru dispozitive medicale de protezare stomii si incontinenta urinara, dupa caz;
- recomandare pentru ingrijiri medicale la domiciliu, dupa caz.

Pentru bolnavii cu afectiuni cuprinse in programele nationale de sanatate si unele afectiuni cronice monitorizabile la nivelul caselor de asigurari de sanatate prin cabinetul medicului de familie, casa de asigurari de sanatate deconteaza o consultatie - control/evaluare periodica - epicriza de etapa la 3 luni, pentru fiecare caz.

In situatia in care acesti bolnavi au nevoie (pe langa consultatia de control/evaluare periodica de care pot beneficia la 3 luni) de alte servicii medicale in asistenta medicala primara, acestea se asigura de catre medicul de familie la care sunt inscrisi, in cadrul serviciilor cuprinse in tariful 'per capita', in conditiile mentionate anterior.

Precizam ca incasarea de la bolnavi a contravalorii acestor servicii medicale pe care medicul de familie este obligat sa le asigure prin plata per capita, potrivit dispozitiilor legale mentionate, precum si refuzul acestora de a emite documentele medicale corespunzatoare (respectiv prescriptii medicale si bilete de trimitere pentru investigatii paraclinice) sunt nelegale si reprezinta incalcari ale prevederilor Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2010, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 262/2010, precum si ale Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 265/408/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2010.

Avand in vedere cele expuse, va solicitam sa dispuneti masurile necesare pentru asigurarea accesului bolnavilor din judetul dumneavoastra la servicii medicale in conformitate cu prevederile legale in vigoare, precum si pentru asigurarea informarii corecte a tuturor celor implicati si interesati cu privire la aceste precizari.

De asemenea, va rugam sa ne informati permanent cu privire la disfunctionalitatile care apar in asigurarea asistentei medicale medicale la nivelul judetului dumneavoastra, in termen de maxim 24 de ore de la aparitia acestora.

Cu stima,
Ministerul Sanatatii,
Directia Asistenta Medicala,
DIRECTOR ADJUNCT,
Dr. CARMEN SOTANGA

Va rugam cititi Termeni si Conditii.

Deocamdata nu exista nici un comentariu la aceasta stire!

Lasa un comentariu

Numai utilizatorii autentificati pot adauga comentarii.

Autentificare
Creare Cont

Feedback pacient

Situatia pacientilor

Apel umanitar

Avand in vedere situatia actuala si cresterea rapida a numarului de persoane infectate cu noul coronavirus COVID-19, facem un apel umanitar catre toti cei care doresc si au posibilitatea sa faca donatii pentru achizitionarea de medicamente si materiale sanitare, dezinfectanti, echipamente de protectie.

Donatiile se pot face in contul:

Spitalul Municipal Vulcan, CIF 4469019

IBAN RO45TREZ36821F370100XXXX

Trezoreria Petrosani

Va multumim!


Dorim sa multumim si pe aceasta cale tuturor care ne-au oferit donatii si ne ajuta in lupta cu noul coronavirus COVID-19:

 • Covaci Alexandru (Vulcan)
 • Parva Florian (Deva)
 • Vintan Adina (Petrosani)
 • Urban Search and Rescue Service Bucuresti - dr. Radu Berca
 • INSEMEX Petrosani - dr. ing. Artur George Gaman
 • Aociatia Salvatorilor Minieri si de Suprafata din Romania - dr. ing. Artur George Gaman
 • Universitatea Petrosani - rector dr. ing. Radu Sorin
 • Colegiul Tehnic Mihai Viteazu Vulcan - director prof. Malvine Socaci
 • Badau Adrian Bogdan (Vulcan)
 • Popescu Monalisa
 • Sindicatul Sanitas Hunedoara - Veronica Suciu
 • Hidan Sergiu George
 • Adaconi-Mircea Neiconi
 • Granddis SRL Caldararu
 • Fundatia CMU - Regina Maria Bucuresti
AutentificareAniversare
Colectivul Spitalului Municipal Vulcan ureaza un calduros LA MULTI ANI!
d-nei Bundea Elena
cu ocazia zilei de nastere.
Medici de Garda azi
Medicale: dr. Darsy Ingrid
Pediatrie: dr. Cosma Alina-Nadia
Chirurgicale: dr. Darsy Indraws
Urgente: dr. Schileru Bianca
Parteneri
Partener Rompetrol

Flux Stiri Presedintele Romaniei

Flux Stiri Guvernul Romaniei

Publicat 2021-01-12

ANUNT DE PRESĂ

Flux Stiri CNAS

Flux Stiri CJAS HD